Locatie

LocatieDe locatie wordt gekenmerkt door recreatie in de natuur nabij een stedelijke omgeving. Bij realisatie en exploitatie ligt de aandacht eat betreft locatie op de historische waarden van het landschap en de natuur. De verbinding van Seventh met haar functies werkt onbelastend en harmoniserend, om zoveel mogelijk natuur te behouden. De locatie is in de directe omgeving van hoofdwegen en zelfs in de buurt van een internationaal vliegveld, hetgeen zorgt voor een goede nationale en internationale verbinding. En rondom zijn tuinen en er is zelfs golf aanwezig. Seventh is oud in een jong jasje, in een mooi Nederlands landschap, hetgeen ze nog fraaier maakt.

Op het terrein van Seventh ontdek je over de meanderende toegangsweg de grote piramide in het centrum nabij de plas. Hier bevinden zich onder meer alle services, het hotelgedeelte en de zorg & wellness. In de zes kleinere piramiden op loopafstand van de grote piramide bevinden zich zeer luxe appartementen en extra kamers (zogenaamde derde generatiekamers) voor bezoek. Rondom zullen 5 landerijen liggen voor het onderbrengen van mensen die bij Seventh werken. Met veel blijvend groen rondom en parkeren in een drijvende parkeerconstructie voor 700 auto’s onder het maaiveld, wordt Seventh een uniek landgoed. En in deze parkeergarage kunnen zelfs de bus en de vuilniswagen, in zoverre het afval nog moet worden afgevoerd, naar binnen rijden. Met diverse oplaadpunten voor elektrische auto’s zal in de toekomst zelfs de aanvoer van mensen in stilte verlopen. Op die manier is er Seventh overlastvrij.