Terug naar alle diensten

Wellness

In deze periode van veranderende zorg ontstaat een plaats voor regulier opgeleiden met alternatieve kennis. Dat houdt in dat iedereen die bij Seventh werkt de filosofie of procedures van Seventh volgt. Vrijwillig, omdat deze de samenwerking en de te leveren producten en diensten in kwaliteit laat toenemen. Zelfs de arbeidsvreugde wordt groter. Dit houdt in een grotere servicegerichtheid algemeen en specifiek ondermeer een meer integrale kijk en integrale manier van handelen, bij zowel de intake, als de eerste scans als adviezen die daaruit voortkomen. In onze optiek worden mensen niet beter gemaakt, maar kunnen ze zelf uit een breed aanbod kiezen navenant hun eigen behoefte en wens, en worden ze in die keuze begeleid. Terwijl de behoefte mogelijk zelfs zichtbaar is, maar in elk geval ervaarbaar is, gaat de wens vooral over hoe men zou willen functioneren. Wat wil de cliënt bereiken? Wat is de uitdaging van de cliënt, etc.? In het verlengde hiervan wordt de cliënt ook aangeboden om congressen, trainingen en coaching te volgen. Daarnaast kan men gebruik maken van het ruime aanbod aan sporten, wellness en elk ander aanbod bij Seventh. De integrale aanpak (regulier en alternatief) houdt in dat men gaat begrijpen waar de klachten en disfunctionaliteiten vandaan komen, om zodoende een advies te kunnen geven dat leidt tot haalbare preventieve gezondheidszorg.

Environmental healing is een trend in de zorgsector, waarbij ervan uit wordt gegaan dat mensen die zich prettig voelen in de omgeving sneller beter worden. De juiste omgeving werkt positief op het herstel, het welbevinden van mensen en vermindert de stress. Daarnaast voorkomt het dat medewerkers ziek worden van het gebouw waarin ze werken. Kenmerkend voor een healing environment is het gebruik van veel (dag)licht, kleur, uitzicht, ontspanningsmogelijkheden en natuurlijke elementen. Heel belangrijk uitgangspunt bij Seventh is de andere manier van bouwen en de andere materialen. In Seventh bevindt zich geen beton, geen staal en de luchtbehandeling wordt voor een groot gedeelte dynamisch geregeld met systemen die naar buiten en binnen leiden en buitenlucht, in plaats van de moeilijk te regelen airco systemen wordt gebruik gemaakt van een geheel nieuw systeem.

Al ligt de nadruk bij wellness nog op gezond voedsel en meer bewegen, gaat het steeds meer om mentale gezondheid, Opvallende ontwikkelingen binnen de wellness branche (fitnesscentra, sauna’s, solaria en kuuroorden) zijn: dat mannen een groeiende doelgroep zijn, mensen liever dichter bij huis ontspannen, er veel behoefte is aan weersonafhankelijke ontspanningsmogelijkheden en een groeiende vraag naar meerdaagse kuren en diversiteiten.

Binnen Seventh zijn rust en water met elkaar verbonden. Harmonie tussen binnen en buiten is van het grootste belang. Water is dragende en verbindende element in Seventh. De waterkokers brengen licht en water naar binnen. Deze wordt naar de heartroom geleid waar het energetisch wordt geladen. Dit water kan schoon worden getapt en gedronken. Een ander deel van het water loopt en valt via de de koepel en zuilen naar het Earth niveau en loopt in geulen in de grond naar de opgangen in de vier poten, waar het langs de zijden over getrapte bamboe goten als glijdend en vallend water naar het niveau van de tuin loopt. De toenemende stressvolle samenleving zorgt voor een stijgende behoefte aan ontspanning. Water ontspant. Er is een groeiende bewustwording voor het belang van gezond leven en preventie. Het liefst in de vorm van een (luxe) belevenis, waarbij we in dit geval voor het grootste gedeelte een kwalitatieve omgeving bedoelen die aan onze wensen en behoeften voldoet. Door het water, de rust, de verbinding en de harmonie, ondermeer door de geometrische verhoudingen is Seventh voedend en de ervaring van wellness verruimt…