Terug naar alle diensten

Gezondheid

De zorg in Nederland is in beweging. Er is ruimte voor meer zorghotels in combinatie met wooneenheden. Daarnaast komen er steeds meer kritische klanten, concurrentie en is er behoefte aan nieuwe vormen van zorg- en dienstverlening. Zorgaanbieders worden beoordeeld aan de hand van hun prestaties op het gebied van geleverde kwaliteit en efficiency danwel prijs. Wie stil blijft staan verliest marktaandeel en wordt bedreigd in het (zelfstandig) voortbestaan. Zorgaanbieders moeten een ontwikkeling doormaken naar maatschappelijk ondernemerschap. Vraaggerichtheid, kwaliteit én tevreden medewerkers vormen hier het richtsnoer bij. Seventh kan in deze ontwikkeling een redelijk alternatief bieden. En dienstverleners in deze sector extra service leveren. De zorg komt op meerdere manieren dichter bij de mens en bij wat hij nodig heeft. Bekend is al dat de consument voorkeur heeft voor gezondheidszorg dichtbij huis, of in een aantal gevallen bij een tweede huis of een plaats om (zoals men vroeger in retraite ging) langere tijd gerieflijk te kunnen vertoeven. Seventh gaat veel verder dan een HOED (waar zorgverleners gezamenlijk hun diensten aanbieden), door adequate kennis en professionaliteit in huis te hebben, die zelfs OLK’s onderzoekt en 24 uur per dag open en toegankelijk is, met een passende horizontale samenwerking met diverse ziekenhuizen en gezondheidcentra. Seventh is in de nabije toekomst een belangrijke verwijzer naar en passende begeleider in het proces van ziekte naar gezondheid.

In theorie kunnen diverse HOED’s doorverwijsplaatsen naar Seventh zijn, waar mensen worden geinformeerd, gecheckt en begeleid. Door de horizontale samenwerkingen met ziekenhuizen en gezondheidscentra verwijst Seventh weer door naar passende andere type hulpverlening waaronder een ziekenhuis, met of zonder gewenste procesbegeleiding.

Binnen Seventh is een privékliniek in ontwikkeling voor curatieve, electieve zorg, waar tevens iets gedaan kan worden aan anti-aging, suikerziekten en het functioneren van lichaam en geest. Maar ook onderzoek naar hart- en vaatziekten wil men integreren in het aanbod van diensten. En omdat het bij Seventh om de beleving van kwaliteit gaat, komt u boven de centrale hal of Earthlobby op het niveau van preventieve behandelingen, waar zich ook de ingang naar de kristalkamer of Heartroom bevindt, een plaats om ultieme rust te ervaren. De daarboven gelegen niveaus zijn behandelingsgericht, uitmondend in de eerder genoemde recuperatieruimten met kort verblijf (totaal 12.500m2 bruto). Een bijzonder kenmerk is op deze diepe vloeren de aanwezigheid van de 8 daglicht via de licht-, lucht-, danwel waterkokers. Een fijne omgeving (high quality healing environment) is voor de gezondheid van het grootste belang. Ook kan men op deze niveaus terecht voor een healthcheck, een huidbehandeling of een gewenste correctie.

Bij elke behandeling wordt de cliënt betrokken bij het behandelplan, waardoor deze meer verantwoording krijgt voor de eigen gezondheid. Mensen worden hier begeleid, alternatief en regulier, om tevens meer zicht te krijgen op de eigen gezondheid. Seventh is the place to be voor 15 jaar extra gezondheid…